• SIGN UP
 • SIGN IN
temp

Investeringsmemorandum

GöTEBORG, SWEDEN, Status Nyemission 2021-04-06 Bolagets nyemission stängde 22 mars. Nyemissionen blev övertecknad och de som tecknat sist har inte kunnat få tilldelning. De som har fått tilldelning har meddelats genom erhållande av avräkningsnota. Just nu inväntar vi de sista betalningarna (beräknas inkomma under vecka 14) för att kunna stänga nyemissionen och registrera den hos Bolagsverket. Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket (handläggningstid några veckor), kommer alla nya aktieägare att föras in i aktieboken. Fram till dess är avräkningsnotan tillsammans med betalningen ägarbevis. I den mån betalning har erlagts senast 2021-04-06 eller inom på avräkningsnotan angiven tid, har ägandet registrerats med det antal aktier som har tilldelats och betalats för.
  temp

  Join Us For Exclusives

  Sign Up to Zeptagram and enjoy exclusive features for members only
  Reach us at [email protected]
  Phone : 4-673-962-8971
  Press contact : Christina Löwenström

  Sign Up to Zeptagram and enjoy exclusive features for members only

  • SIGN UP AND EXPLORE MORE